In to the wild

Efter att ha sett filmen om en yngling som kommer från en välbärgad familj i Förenta Staterna, men som beslutar sig för att frigöra sig från kapitalismens snaror så finner han även lyckan till slut. Kan det helt enkelt vara så? Tänk då alla de fattiga som redan är där och som vill ha ett bättre liv. Vem är det som strävar efter rätt mål? Själv så tror jag att livet inte blir bättre än vad man själv gör det till och när man först når sina egna mål är det då man når riktig lycka. För vissa så kan det vara att resa runt jorden, för andra lära sig spela ett instrument. Det viktiga hela tiden är att man även fullföljer det man bestämt sig för.